Att hyra häst


Välkommen till

Eda Ridskola AB


Kontakt: Jessica Anderberg 0708 430 388, eda_rs@hotmail.com

Att hyra häst


Eda Ridskola erbjuder elever som rider ordinarie terminsridning möjligheten att hyra häst.


Eleven har under ledning av ridskolan möjlighet att känna på hur det är att "ha egen häst". Hästen/ponnyn hyrs på kontrakt terminsvis.


Beroende på elevens ålder och kunskapsnivå samt hästens ålder och utbildningsnivå har man möjlighet att rida säkerhetsmässigt i ridhus och på ridbanan självständigt under helgerna enligt Eda Ridskolas regler.


Hyrarna/stallvärdarna har ansvaret för hästarnas och stallets skötsel samt foderrutiner en dag i veckan och ett visst antal helger. Stallvärdarna hjälper till vid ridskolans terminsridning med bla. sadling och tränsning.


Hyrare/stallvärdar erbjuds möjlighet till extra tränings- undervisning och får tävla på den häst/ponny de hyr.


Ridinstruktörerna avgör vem som är lämplig att hyra häst/ponny.


Dokument med informationKontakta Jessica för mer information.


 


Följ oss på facebook:

På ridskolans facebook-sida kommer det regelbundet upp nyheter och bilder!

Eda Ridskola AB

har skapat en samlingsplats på landsbygden för allsidigt idrottande i form av gymnastik och styrketräning. En väl fungerande lokal, anpassad för alla, med utsikt in mot ridbanan så åskådare kan följa ridundervisningen. Utmärkt för gemenskap, fester, träning, företagsevent.  Projektet avser en tillbyggnad av verksamhetslokal. Möjliggjordes med bidrag från Europeiska jordbruksfonden och Leader Folkungaland.


Vi samarbetar med: